Прыказкі і прымаўкі пра сямейны лад

 Каханне і кашаль не схаваеш.

 

 У каханкі смаляныя лаўкі.

 

 Дзеўцы вяселле, а карове смерць.

 

 Сям'я гушчу любіць.

 

 Калі ў хаце ціха - не бярэ ліха.

 

 Што двор, то нораў.

 

 Адрэзанай лусты не прылепіш.

 

 Пад добрым кустом трава зелянее, за добрым мужыком жонка маладзее.

 

 Матчыны рукі заўсёды мягкія.

 

 Бацькоўскае слова дарэмна не гаворыцца.

 

 Як добра свякроў, то добра і нявестка.

 

 Якая гаспадыня, такі і парадак.

 

 Мужык з жонкай сварыцца - у гаршчку трасца вырыцца.

 

 З тварам да вянца, з розумам да канца.

 

 Лепей дома на саломе, чым замужам на падушках.

 

 Як гаспадар у карчме скача, дык гаспадыня ў хаце плача.

 

 Хоць вох, ды ўдвох.

 

 Хату мяці, а шуму вон не нясі.

 

 Мыжык ды баба - адна рада.

 

 Якое семя, такое і племя.

 

 Пры сонейку цёпла, пры мамцы добра.

 

 Гаспадарку весці - не барадой трэсці.

 

 Як дбаем, так і маем.

 

 Які дагляд, такі і лад.

 

 Не дагледзіш вачыма, заплаціш грашыма.

 

 Якія сані, такія і самі.

 

 Запас бяды не чыніць.

 

 На сваім падворку і сабака - пан.

 

 Быў бы сад, а салаўі прылятуць.

 

 Ні каня, ні вала - сядзі, як паня.

 

 Твае коні - ты й пільнуй.

 

 Сытага сабаку не падкупіш.

 

 Няма ані цыбулькі, ані ўкрышыць ува што.

 

 Як зварыш, так і з'ясі.

 

 Без часу не будзе квасу.

 

 Як маеш дзіцятка, дык май і калыску.

 

 Дзетак узгадаваць - не курак пасклікаць.

 

 Малыя дзеці - галава баліць, вырастуць - сэрца.

 

 Не гадуючы малога, не мецімеш вялікага.

 

 Дзіця, не ўпаўшы, не вырасце.

 

 Без кораня і палын не расце.

 

 Які род, такі плод.

 

 Па гнязду відаць, якая птушка.

 

 Не ўмеў гадаваць, умей выбачаць.

 

 Да пяці год пястуй дзіця, як яечка, з сямі - пасі, як авечку - тады выйдзе на чалавечка.

 

 Не слухаў малы, не паслухае і вялікі.

 

 Не навучыць бацька, дык навучыць гора.

 

 Хату мяці, а шуму вон не нясі.

Просмотров: 6964