Методическое объединение учителей белорусского языка и литературы, русского языка и литературы

 Склад метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай і рускай мовы і літаратуры

 

п/п

Прозвішча,

 імя,

імя па бацьку

Асноўная

работа,

сумяшчальнік

Год

нараджэння

Год

заканчэння

ўстановы

адукацыі

Адука-

цыя

Спецыяль-

насць

Пед.

Стаж

Узнагароды

Катэго-

рыя

Тэма па самаадукацыі

1

Балуева

Любоў

Мікалаеўна

Асн.

19

МДПІ

Вышэй-

шая

Настаўнік

беларуска

 мовы і

літаратуры,

рускай

мовы і

літаратуры

36

Грамата Прафсаюзнай арг.

2019г.

Вышэй-

шая

Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў на ўроках беларускай мовы

2

Грахольская

Святлана

Анатольеўна

Асн.

 

МДПІ

Вышэй-

шая

беларуска

 мовы і

літаратуры

26

Грамата Маг. Гарвык..

2019г.

Вышэй-

шая

Актыўныя формы і метады навучання і іх прымяненне пры арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці на ўроках беларускай мовы і літаратуры

3

Прасаловіч

Наталля

Леанідаўна

Асн.

1974

МДУ

1998

Вышэй-

шая

Настаўнік

рускай

мовы і

літаратуры,

беларуска

 мовы і

літаратуры

21

Грамата РАА 2009г.,

2013г.

Грамата Маг. Гарвык..

2019г.

Вышэй-

шая

Развіццё ў вучняў прадметных і метапрадметных кампетэнцый на ўроках беларускай мовы

4

Рабава

Святлана

Мікалаеўна

Асн.

 

МДПІ

Вышэй-

шая

Настаўнік

беларуска

 мовы і

літаратуры,

рускай

мовы і

літаратуры

33

Грамата Маг. Гарвык..

2019г.

Вышэй-

шая

Выкарыстанне сучасных тэхналогій на ўроках беларускай мовы як сродак павышэння актыўнасці пазнавальнай дзейнасці ў вучняў

5

Голуб

Святлана

Уладзіміраўна

Асн.

1971

МДПІ

1993

Вышэй-

шая

Настаўнік

рускай

мовы і

літаратуры

27

Грамата

РАА 2010г.

Вышэй-

шая

Павышэнне матывацыі вучняў на ўроках рускай мовы

6

Пашанькова

 Ірына

Анатольеўна

Асн.

1975

МДПІ

2001(заоч

но)

Вышэй-

шая

Настаўнік

рускай

мовы і

літаратуры,

беларуска

 мовы і

літаратуры

25

Грамата РАА 2009г.,

2013г.

Грамата Маг. Гарвык..

2016г.

Вышэй-

шая

Тэкстаўтваральны падыход на ўроках рускай мовы і літаратуры

7

Марцава

Таццяна

Васільеўна

Асн.

1979

МДУ

2001

Вышэй-

шая

Настаўнік

рускай

мовы і

літаратуры,

беларуска

 мовы і

літаратуры

19

Грамата РАА 2010г.

Грамата

Маг.

 Гарвык.

2012г.

Вышэй-

шая

Актыўныя метады на ўроках рускай мовы і літаратуры як сродак развіцця метадалагічнай культуры вучняў

8

Праслава

Марына

Віктараўна

Асн.

1980

МДУ

2002

Вышэй-

шая

Настаўнік

рускай

мовы і

літаратуры,

беларуска

 мовы і

літаратуры

18

 

Першая

Прымяненне сучасных падыходаў да арганізацыі і правядзення ўрокаў рускай мовы

9

Маслоўская

Ганна

Канстанцінаўна

Асн.

1985

МДПІ

2006

Вышэй-

шая

Настаўнік

рускай

мовы і

літаратуры

14

.

Першая

Выкарыстанне актыўных метадаў навучання на ўроках рускай мовы як сродак павышэння агульнай кампетэнцыі вучня

Просмотров: 4028